Kontakta oss

info@rorelsenikalmar.se 070 - 920 10 37

Vattenrening

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Om du misstänker att ni har problem med kvaliteten på ert vatten så får ni gärna kontakta oss. Vattenrening handlar om att medvetet välja att vidta åtgärder för god hälsa för dig och din familj för att minska mängden föroreningar som finns i kranvatten. Vi har lösningen för er.