Kontakta oss

info@rorelsenikalmar.se 070 - 920 10 37

Stambyte

Rör och ledningar för vatten och avlopp i bostadshus blir äldre, skörare och håller inte i evighet. Ett läckage på avloppsstammarna i flerfamiljshus kan givetvis få kännbara följder för alla som bor i huset, hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. De flesta fastighetsägare och hyresgäster i flerfamiljshus våndas ändå inför tanken att renovera sina stammar eftersom det ofta förknippas med byte av rören, en besvärlig situation för de boende och höga kostnaderna för ägarna. Med vår hjälp och med dagens teknik gör vi det betydligt enklare, smidigare och billigare att renovera avloppstammarna.